điềm báo

Đột nhiên bạn bị nóng tai trái, tai trái của bạn đỏ ửng rồi nóng không ngừng, hiện tượng nóng tai trái không rõ có điềm báo gì không

Xem Thêm