Mơ thấy chiếc điện thoại

Con người coi trọng nó hơn cả món đồ trang sức nhiều tiền, bạn có thể mang theo bất kỳ thứ gì nhưng điện thoại là không thể thiếu.

Xem Thêm