By

Morata trước đây vẫn được gọi là một chân gỗ nhưng chưa phải anh đã là chân gỗ tốt nhất tại Premier League hiện nay. Thời điểm hiện tại, khi Wenger đã chia...